Plazos para terminar las etapas

Niveles Etapas Plazos para concluir cada etapa
Nivel Iniciación 1 a 4 Mínimo de 1 semana y máximo de 5 semanas
(prorrogables a 10 semanas con un coste adicional)
Nivel Medio 5 a 13 Mínimo de 2 semanas y máximo de 2,5 meses
(prorrogables a 5 meses con un coste adicional)
Nivel Avanzado 14 a 29 Mínimo de 1 mes y máximo de 4 meses
(prorrogables a 8 meses con un coste adicional)
Nivel Experto 30 a 70 Mínimo de 2,5 meses y máximo de 6 meses
(prorrogables a 1 año con un coste adicional)